เข้าสู่ระบบ
User :
Pass :
Status : อาจารย์ที่ปรึกษา
  ผู้ปกครอง
  นักเรียน - นักศึกษา
  เข้าสู่ระบบ : 

ประกาศ เนื่องจากกฏหมาย ICT
*** ผู้ปกครอง สามารถล๊อกอินเข้าสู่ระบบ ชื่อผู้ใช้งาน (User) ด้วยรหัสบัตรประจำตัวประชาชน และรหัสผ่าน (Pass) ด้วยวันเดือนปีเกิดของนักศึกษา เช่น 19/12/2530
*** นักเรียน - นักศึกษา สามารถล๊อกอินเข้าสู่ระบบ ด้วยรหัสนักศึกษา (User) และรหัสผ่าน (Pass) ด้วยวันเดือนปีเกิดของนักศึกษา เช่น 19/12/2530
*** การนำผู้ใช้งาน (User) และรหัสผ่าน (Pass) ของผู้อื่นนำมาล๊อกอินเข้าสู่ระบบ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ Account มีโทษตามกฏหมาย ICT